فایل های پاورپوینت

2,500 تومان

1-نوع تاثیر گذاری از جنبه زیبا شناسی و روانی 2-تاثیر گذاری گیاهان بر هر یک از عوامل اقلیم چگونه است؟ 3- وسیله به کارگیری گیاهان درطول تاریخ چگونه بوده است؟

1,990 تومان

مقدمه ازابتدای تمدن بشری دنیای پرجاذبه طبیعی منبعی بسیار غنی برای نوآوری والهام بخشی بزرگترین نقاشان٬مجسمه سازان ، موسیقی دانان ، فیلسوفان ، شاعران ، طراحان و مهندسان بوده است.

3,950 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 40 اسلاید میباشد.

5,000 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت دارای 55 اسلاید میباشد.

3,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 29 اسلاید میباشد.

5,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 64 اسلاید میباشد. شهر مشهد مرکز شهرستان مشهد در براورد سال 1377 ، محدوده ای به وسعت 185 کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است که در شمال شرقی استان خراسان رضوی قرار دارد و پیش بینی میشود ....

9,900 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 153 اسلاید میباشد.

2,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 27 اسلاید میباشد.

10,000 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 105 اسلاید میباشد.

3,000 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 33 اسلاید میباشد. موضوع سیرتحول نقوش چلیپایی در تزیینات معماری دوره اسلامی ایران و زیبایی شناسی و نمادشناسی آن

5,500 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 63 اسلاید میباشد.

8,000 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 99 اسلاید میباشد.