پاورپوینت مطالعات بیمارستان

كد كالا: Eh026
قیمت: 7,990 تومان

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 72 اسلاید میباشد.

امتياز اين محصول
0 امتياز

اصول طراحی بیمارستان
طراحی بیمارستان با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی و همزمان با آن گسترش و تنوع احتیاجات  بیمارستان کار بسیار با اهمیت و مشکل و پیچیده ایی است.

بررسی احتیاجات و خواسته های یک بیمارستان بر اساس سطح زیر بنا – تعداد تخت-بخش های مور نیاز  دارای مراحل زیر است:

1-انتخاب زمین بیمارستان

2-سطوح بیمارستان ها و اندازه های آن

3-تقسیم بندی بخش ها

برچسب محصول